Dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej ? znaczenie wsparcia dietetycznego dzieci z chorobami, które modyfikują zachowanie w tym ADHD, autyzm i jego spektrum, depresja

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy, nauczyciele, personel wspomagający szkół podstawowych i przedszkoli.

 

Cele:

1.      Wprowadzenie do zagadnienia choroby przewlekłej dziecka.

2.      Dieta jako narzędzie wsparcia szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

3.      Zdobycie zarysu wiedzy z zakresu wsparcia dietetycznego uczniów z niepełnosprawnością.

 

Program:

1.      Choroby przewlekłe dzieci – definicja, rodzaje, zróżnicowanie.

2.      Dieta ? jedno z dostępnych narzędzi pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3.      Rodzaje diet w zależności od specyficznych problemów dziecka.

4.      Fizjologiczne konsekwencje niewłaściwej diety.

5.      Psychologiczne aspekty nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych.

6.      Znaczenie współpracy szkoła ? rodzic w obszarze profilaktyki i zapobiegania niepożądanym zachowania związanych z odżywianiem.

 

Metody:

Warsztaty z elementami wykładu, ćwiczenia, analiza przypadków – poszukiwanie sposobów wsparcia dzieci z problemami w zachowaniu.

 

Prowadzący:
Czynny psycholog z kilkunastoletnim stażem pracy z nauczycielami oraz z  dziećmi, również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka publikacji dla dzieci przybliżających tematykę osób z niepełnosprawnością, dietetyk i psychodietety –  w obszarze jej  szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania na funkcjonowanie człowieka, wydała książkę ? Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych??.

 

Czas trwania szkolenia: 4  godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.