Egzamin zawodowy w Technikum ROE z  kwalifikacji AUD.09  Realizacja nagrań dźwiękowych

Przedstawiamy krótką fotorelację z dnia 15 stycznia, z egzaminu z kwalifikacji AUD.09  Realizacja nagrań dźwiękowych. Jak co roku egzamin odbywał się w Studiu Nagrań Politechniki Wrocławskiej, w Katedrze Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów. Jest to miejsce, w którym nasi uczniowie realizują praktyczne zajęcia zawodowe.

Podczas egzaminu praktycznego konieczne źródło dźwięku zapewnili: Pani Alicja Kwaśny – gitara klasyczna i Pan Mikołaj Krakowski – gitara akustyczna. Egzaminatorem był Pan dr inż. Adam Mielczarek a asystentem technicznym Pan dr inż. Bartłomiej Kruk, nauczyciel zawodu. Przewodniczącym zespołu nadzorującego był Pan Jan Szczerbik.