Elektroniczne przetwarzanie informacji

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza, personel wspomagający, nauczyciele szkolni i akademickich, trenerzy, szkoleniowcy, pedagodzy, lektorzy szkół językowych ? osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie wykorzystywania nowych technologii
w pracy dydaktycznej i w zakresie wspomagania własnego rozwoju.

  

Cele:
1. Podniesienie swoich kwalifikacje w zakresie tworzenia multimedialnych treści dydaktycznych (szkoleniowych) na poziomie zaawansowanym.
2. Nabycie umiejętności łatwego aktualizowania materiałów on-line.
3. Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne posługiwanie się narzędziami z obszaru nowych technologii, wspomagającymi pracę (w szczególności administracyjną) instytucji w okresie dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Program:
1. Zaawansowane techniki przetwarzania dokumentów – obsługa edytora tekstów na zaawansowanym poziomie, specyfika pracy z dokumentami PDF.
2. Analiza i wizualizacja danych – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy administracyjnej, w tym tabele przestawne, operacje na prostych zbiorach danych.
3. Przekaz multimedialny w sieci internetowej ? tworzenie materiałów prezentacyjnych ? multimedialnych oraz podstawy tworzenia stron WWW.
4. Obsługa urządzeń multimedialnych – umiejętności przygotowania wystąpienia od strony technicznej ? wizualnej (podłączanie zestawów multimedialnych, w tym urządzeń mobilnych).
5. Publikacja i udostępnianie materiałów w sieci – możliwości zamieszczania materiałów w sieci internetowej za pośrednictwem stron WWW, FTP.

 

 

Metody:
Analiza, studium przypadku, ćwiczenia, wykład., praca w grupach zadaniowych.

 

Prowadzący:
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, czynny trener z zakresu technik ICT, egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, ECDL-Advanced, e-Citizen, e-Guarcian, WebStarter, IT Security, autor materiałów przygotowujących do egzaminów ECDL. Prowadzi zajęcia z młodzieżą oraz osobami dorosłymi na terenie województwa dolnośląskiego. Od 3 kadencji pełni funkcję Sekretarza w Zarządzie Sekcji Egzaminatorów ECDL działającej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.