Emisja głosu

Cele:

Celem spotkania jest uzyskanie przez uczestników takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadza do swobodnego nim operowania.

 

 

Program:

1. Analiza indywidualnych sposobów komunikacji.

2. Uruchomienie własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji.

3. Podstawowe ćwiczenia oddechowe ? wstęp do świadomego używania oddechu przeponowego oraz wykorzystywanie technik relaksacji w celu rozwijania możliwości głosowych.

4. Uzyskanie świadomości własnych błędów artykulacyjnych. Ćwiczenia dykcyjne.

5. Ćwiczenia emisji głosu. Ukazujące, co zrobić, aby głos ?nie drżał? i uzyskał odpowiednią do sytuacji i otoczenia ?donośność?.

6. Uruchomienie głosu, tak, aby być bardziej interesującym i wiarygodnym dla odbiorców.  

7. Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.

8. Kreatywne podejście do własnego głosu: odkrywanie ukrytych możliwości i skali swojego głosu.

9. Ćwiczenia rytmiczne, budowanie prostych struktur wokalnych.