Etyka zawodu nauczyciela

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.        Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji z partnerami w szkole w kontekście etyki zawodu nauczyciela.

 

Program: 

1.      Etyka zawodu nauczyciela ? kilka słów wokół kwestii definicyjnych.

2.      Etyczne powinności nauczyciela a  jego relacje z uczniami, rodzicami/opiekunami i współpracownikami.

3.      Etyka zawodu a system wartości nauczyciela.

4.      Prawa i obowiązki edukatora i słuchaczy.

5.      Etyka w kontekście kompetencji nauczyciela i jego osobowości.

6.      Nauczyciel ? wychowawca i wzór do naśladowania, modelowanie zachowań, autorytet.

7.      Zawód, czy powołanie; wola przestrzegania, czy obowiązek przestrzegania przyjętych zasad postepowania i norm.

8.      Kodeks etyczny nauczyciela a stanowisko MEN.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.