Ewaluacja – istota, cele, etapy i planowanie

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy na wszystkich etapach kształcenia.

 

Cele:

1.      Zapoznanie z pojęciem ewaluacji.

2.      Przedstawienie etapów ewaluacji i planowania ewaluacji w szkole.

3.      Znajomość typów, celów i roli ewaluacji w szkole.

4.      Umiejętność planowania ewaluacji i przeprowadzenia ewaluacji w szkole.

5.      Poznanie wykorzystania ewaluacji na konkretnych przykładach.

 

Program:

1.      Definicje ewaluacji.

2.      Tezy o istocie ewaluacji.

3.      Standardy ewaluacji.

4.      Ewaluacja w szkole.

5.      Cele ewaluacji.

6.      Typy ewaluacji.

7.      Planowanie ewaluacji.

8.      Etapy ewaluacji.

9.      Zbieranie danych.

10.  Warunki udanej ewaluacji.

11.   Zastosowanie ewaluacji w szkole.

12.  Omówienie ewaluacji na wybranych przykładach.

 

Metody:

Wykład, pogadanka, metoda warsztatowa, analiza przypadku.

 

Prowadzący:

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytet Medyczny) w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel oraz wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z nauk medycznych, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej i środowiskowej oraz pedagogiki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli. Jest autorką wielu publikacji, w tym podręcznika do biologii w gimnazjum, scenariuszy zajęć i opracowań dla nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.