Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – NAUCZYCIEL – ROZWÓJ OSOBISTY

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Awans zawodowy.” parent=”accgroup1″ ]

Na ścieżce awansu zawodowego. Teoria i praktyka – progam szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Przeciwdziałanie stresowi i wypalaniu zawodowemu.” parent=”accgroup1″ ]

1. Automotywacja i podnoszenie własnej efektywności pracy. Przeciwdziałanie stresowi – program szkolenia…

 

2. Działanie w warunkach stresu – program szkolenia…

 

3. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela – program szkolenia…

 

4. Stres i wypalenie zawodowe – co zrobić, aby praca nie stała się przykrym obowiązkiem? – program szkolenia…

 

5. Wypalenie zawodowe – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Budowanie autorytetu nauczyciela.” parent=”accgroup1″ ]

1. Budowanie autorytetu i współpraca w zespole – program szkolenia …

 

2. Umiejętności przywódcze nauczyciela. Jak budować autorytet? – program szkolenia …

[/acc]

 

Emisja głosu – skuteczne i umiejętne posługiwanie się własnym głosem – program szkolenia …

 

[acc style=”style3″ title=”Skuteczny wychowawca.” parent=”accgroup1″ ]

1. Być skutecznym wychowawcą – progam szkolenia…

 

2. Dobry wychowawca klasowy – czyli kto? Czyli jak? – progam szkolenia…

 

3. Wychowywać, wspierać, wskazywać, czyli kontrolować? O problemach wychowawcy klasowego – progam szkolenia…

[/acc]