Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Rozwiązywanie konfliktów.” parent=”accgroup1″ ]

1. Konflikt w organizacji (propozycja nr 1) – program szkolenia…

 

2. Konflikt w organizacji (propozycja nr 2) – program szkolenia…

 

3. Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści – program szkolenia…

 

4. Rozwiązywanie konfliktów – program szkolenia…

 

5. Rozwiązywanie problemów – program szkolenia…

 

6. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Asertywność w kontaktach służbowych.” parent=”accgroup1″ ]

1. Asertywne relacje w kontekście zasad savoir vivre – program szkolenia …

 

2. Asertywność w kontaktach służbowych (propozycja 1) – program szkolenia …

 

3. Asertywność w kontaktach służbowych (propozycja 2) – program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Komunikacja interpersonalna w szkole.” parent=”accgroup1″ ]

1. Komunikacja społeczna w szkole – progam szkolenia …

 

2. Komunikacja interpersonalna – progam szkolenia …

 

3. Komunikacja interpersonalna w szkole – progam szkolenia …

 

4. Komunikacja interpersonalna wewnątrz szkoły. Szkolenie usprawniające komunikację w organizacji – progam szkolenia …

 

5. Komunikacja społeczna w organizacji. Szkolenie usprawniające komunikację w organizacji – progam szkolenia …

 

6. Komunikacja społeczna w szkole – progam szkolenia ...

 

7. Warsztat komunikacji – progam szkolenia …

 

8. Zasady efektywnej komunikacji w pracy nauczyciela – progam szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Integracja i współpraca w zespole.” parent=”accgroup1″ ]

1. Budowanie autorytetu i współpraca w zespole – program szkolenia…

 

2. Budowanie współpracy w zespole nauczycielskim – program szkolenia…

 

3. Integracja zespołu nauczycielskiego – program szkolenia…

 

4. Praca zespołowa rady pedagogicznej. Integracja dla współpracy – program szkolenia…

 

5. Rada Pedagogiczna, czyli wybrane uwarunkowania budowania zespołu pracowniczego – program szkolenia…

 

6. Współpraca w zespole – program szkolenia..

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Inne.” parent=”accgroup1″ ]

1. Jak szkoła i nauczyciel powinien dostosować się do nowej rzeczywistości XXI wieku? Pokolenie X i Y – program szkolenia…

 

2. Pokolenie Y – nowe wyzwania dla edukacji. Jak uczyć pokolenie, które nie poznało świata bez Internetu? – program szkolenia…

[/acc]