Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019231850 Medium

 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Relacje z rodzicami.” parent=”accgroup1″ ]

1. Budowanie współpracy między szkołą a rodzicami – program szkolenia …

 

2. Nauczyciel a rodzic ? nauka dobrego kontaktu – program szkolenia …

 

3. Psychologia kontaktów nauczycieli z rodzicami – program szkolenia …

 

4. Rodzice ? kłopot edukacyjny, czy partner w życiu szkoły? – program szkolenia …

 

5. Rozmowa z „trudnym” rodzicem (agresywnym, roszczeniowym, manipulującym) – trening umiejętności interpersonalnych – program szkolenia …

 

6. Warsztaty negocjacyjne podnoszące skuteczność współpracy z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły – program szkolenia …

 

7. Współpraca i komunikacja między szkołą a rodzicami. Kontekst nadzoru pedagogicznego – program szkolenia …

 

8. Współpraca z rodzicami jako strategia szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia – szkolenie dla nauczycieli – program szkolenia …

[/acc]

 

Budowanie relacji z absolwentami. Kontekst nadzoru pedagogicznego – program szkolenia…

 

Budowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym szkoły. Kontekst nadzoru pedagogicznego – program szkolenia…

 

Budowanie tożsamości i wizerunku szkoły – program szkolenia…

 

Metody budowania wizerunku szkoły w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego – program szkolenia…

 

Promocja szkoły i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego – program szkolenia…

 

Skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja  – program szkolenia…