Głos – najwazniejsze narzędzie i moc nauczycieli. Emisja i higiena głosu w pracy nauczycieli

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna

 

Cele:
Nauczycielki i nauczyciele:
1.wykorzystują zdobytą wiedzę i samodzielne stosują poznane techniki i ćwiczenia w praktyce z zakresu tematu szkolenia,
2.dostrzegają konieczność stosowania regularnego , zdyscyplinowanego treningu usprawniającego aparat mowy i techniki oddechowe w pracy zawodowej i życiu codziennym,
3.są  wrażliwi na konieczność skupienia się na sobie, własnym odpoczynku, stosowaniu ćwiczeń i treningów relaksacyjnych, rozumieją jak ważny jest odpoczynek i racjonalny stosunek do pracy,
4.dokonują właściwej samooceny, doskonalą komunikację, pokonują tremę poprzez właściwy jej odbiór,
5.odczuwają wzrost poczucia wartości poprzez inwestowanie w jakość życia psychofizycznego.

 

Program:

1. Higiena głosu. Techniki oddechowe. Wyrazistość wypowiedzi, prawidłowa  artykulacja.
2. Praca nad siłą i nośnością głosu. Wpływ niekorzystnych czynników na aparat głosowy. Ekonomiczne posługiwanie się narządem fonacyjnym, zapobiegające jego przeciążeniu.
3. Kultura mowy i komunikacji. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia wpływające na doskonalenie obserwacji własnej osoby, radzenie sobie ze stresem.  Improwizacja. Wewnętrzny rytm.
4. Opanowanie tremy przez wypracowywanie własnego stylu wypowiedzi. Wybrane techniki aktorskie, bazujące na potencjale poszczególnych osób, wskazujące rolę intuicji  w obserwacji własnych możliwości.
5. Wprowadzenie ćwiczeń doskonalących koncentracje podczas mówienia, oddychania i panowania nad ciałem (głównie technika F.M Alexandra).

 


Metody:

praktyczna, interaktywna, ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb nauczycieli. Ćwiczenia  relaksacyjne i oddechowe w tym  elementy oddechu terapeutycznego.  Zabawy motywacyjne. Proste zadania aktorskie – ,,Dużo śmiechu i oddechu??. Dyskusja ? higiena głosu (trochę teorii).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: aktorka ( ukończyła Państwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne)  , pedagog, wykładowca  UAM  w Poznaniu     , certyfikowany terapeuta Kajros  w zakresie teatroterapii,  lif- coauch (profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze całego swojego życia, w holistycznym jego rozumieniu, poprawienie komunikacji międzyludzkiej?), przed uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Transforming Communication?.  Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności społecznych, twórczego myślenia, , treningów motywacyjnych,   Często pracuje z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi, dziećmi.  Jest oddanym swojej pracy wykładowcą. Kocha ludzi i świat. Akceptuje siebie.