Głos – najwazniejsze narzędzie i moc nauczycieli. Emisja i higiena głosu w pracy nauczycieli3

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna

 

Cele:
Nauczycielki i nauczyciele:
1.wykorzystują zdobytą wiedzę i samodzielne stosują poznane techniki i ćwiczenia w praktyce z zakresu tematu szkolenia
2.dostrzegają konieczność stosowania regularnego , zdyscyplinowanego treningu usprawniającego aparat mowy i techniki oddechowe w pracy zawodowej i życiu codziennym.
3.są  wrażliwi na konieczność skupienia się na sobie, własnym odpoczynku, stosowaniu ćwiczeń i treningów relaksacyjnych , rozumieją jak ważny jest odpoczynek i racjonalny stosunek do pracy,
4.dokonują właściwej samooceny, doskonalą komunikację, pokonują tremę poprzez właściwy jej odbiór,
5.odczuwają wzrost poczucia wartości poprzez inwestowanie w jakość życia psychofizycznego.

 

Program:

1.Higiena głosu. Techniki oddechowe .Wyrazistość wypowiedzi, prawidłowa  artykulacja .
2.Praca nad siłą i nośnością głosu. Wpływ niekorzystnych czynników na aparat głosowy. Ekonomiczne posługiwanie się narządem fonacyjnym, zapobiegające jego przeciążeniu.
3.Kultura mowy i komunikacji. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia wpływające na doskonalenie obserwacji własnej osoby, radzenie sobie ze stresem.  Improwizacja. Wewnętrzny rytm.
4.Opanowanie tremy przez wypracowywanie własnego stylu wypowiedzi . Wybrane techniki aktorskie, bazujące na potencjale poszczególnych osób, wskazujące rolę intuicji  w obserwacji własnych możliwości.
5.Wprowadzenie ćwiczeń doskonalących koncentracje podczas mówienia, oddychania i panowania nad ciałem (głównie technika F.M Alexandra).

 

Metody:

praktyczna, interaktywna, ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb nauczycieli. Ćwiczenia  relaksacyjne i oddechowe w tym  elementy oddechu terapeutycznego . Zabawy motywacyjne. Proste zadania aktorskie – ,,Dużo śmiechu i oddechu??.  Dyskusja ? higiena głosu ( trochę teorii).

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

Prowadzący:
aktorka ( ukończyła Państwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne) , pedagog, wykładowca  UAM  w Poznaniu, certyfikowany terapeuta Kajros  w zakresie teatroterapii,  lif- coauch (profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze całego swojego życia, w holistycznym jego rozumieniu, poprawienie komunikacji międzyludzkiej?), przed uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Transforming Communication?.  Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności społecznych, twórczego myślenia, treningów motywacyjnych. Często pracuje z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi, dziećmi.  Jest oddanym swojej pracy wykładowcą . Kocha ludzi i świat. Akceptuje siebie.