Godność w pracy nauczyciela. Radzenie sobie z manipulacją uczniów i rodziców

Adresaci szkolenia:

1.         Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2.         Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

 

Cele:

1.         Wprowadzenie w problematykę psychologii godności

2.         Nabywanie umiejętności ochrony własnej godności (zawodowej i osobistej)

3.         Rozpoznawanie symptomów manipulacji i jej przeciwdziałanie

 

 

 

Program:

1.         Fundamenty zdrowego funkcjonowania psychicznego człowieka

2.         Odczuwanie godności w codziennym życiu (zawodowym i osobistym)

             – Godność nauczyciela i godność ucznia

3.         Manipulacja jako punkt wyjścia dla utraty godności

4.         Rozpoznawanie symptomów manipulacji

5.         Emocje zaangażowane w manipulację długotrwałą

6.         Rozpoznawanie symptomów stawania się ofiarą manipulacji długotrwałej

            – Manipulacja jako reakcja i proces

            – Podstawowe techniki manipulacji społecznej

7.         Podatność nauczyciela na manipulację ze strony innych ludzi

8.         Konsekwencje stresu długotrwałego i strategie radzenia sobie ze stresem

9.         Utrata godności nauczyciela a pozbawianie godności podopiecznych

10.       Poczucie godności własnej jako warunek szacunku dla innych

11.       Odzyskiwanie godności, poczucie podmiotowości i szczęścia

 

Metody:

1.         wykład, prezentacja multimedialna, warsztat

2.         test sprawdzający poziom jakości życia nauczyciela

3.         symulacja dialogu chroniącego godność osobistą, uniemożliwiającego eskalację manipulacji

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.