Gry i zabawy aktywizujące dziecko oraz wspierające jego rozwój emocjonalny

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy.

 

Cele:

Przedstawienie uczestnikom szkolenia na czym polega istota zabawy i jakie jest jej znaczenie dla procesów rozwojowych dziecka; jak mądrze wspierać dziecko w rozwoju i jak tworzyć odpowiednie środowisko, aby dziecko rozwijało się zgodnie z własnym planem rozwojowym,  ujawniało swoje zdolności i talenty; jakie proponować mu zabawy aby rozwijać kreatywność, zmysły oraz inteligencje wielorakie.

 

Program:

1.         Wykład interaktywny ?Zabawa drzwi do serca dziecka?, połączony z prezentacją multimedialną

 • Piramida szczęścia
 • Neurofizjologiczne uzasadnienie ważności ruchu i zabawy
 • Polisensoryczność oddziaływań we wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Rola zabawy w rozwoju i uczeniu się dzieci
 • Teoria 8 inteligencji ( Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera )
 • Zabawa jako inwestycja społeczna
 • Konsekwencja braku zabawy

2.         Zajęcia warsztatowe

 • zabawy integrujące grupę,
 • zabawy twórcze,
 • zabawy  zapobiegające agresji,
 • zabawy matematyczne,
 • zabawy ruchowe z elementami  Ruchu Rozwijającego i Gimnastyki Mózgu.

 

Metody:

Wykład interaktywny, zabawy twórcze, zabawy ruchowe, taniec, improwizacje ruchowe, wizualizacje, drama, ćwiczenia  relaksacyjne, masażyki.

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Kosztdo ustalenia.