INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO LICEUM ROE O ZAKOŃCZENIU PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI

 
 
Uprzejmie informujemy, że 20 lipca 2023 r. zakończył się pierwszy etap rekrutacji do Liceum ROE.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie wysłana 21 lipca 2023 r. (piątek) do wszystkich Kandydatów, pocztą e-mail.

Będzie również dostępna w sekretariacie szkoły.

W razie pytań, prosimy o kontakt:
tel. 515 708 711, 515 712 990,

e-mail: liceum@roe.pl

Informacja dot. rekrutacji uzupełniającej do Liceum ROE zostanie opublikowana 24 lipca 2023 r.