INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO LICEUM ROE

 

 

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do Liceum ROE. Informacja o jej wynikach została wysłana do wszystkich Kandydatów pocztą e-mail.

Od dnia 24 lipca 2023 r. rozpoczęła się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA i nadal istnieje możliwość zapisania się do wybranych klas.Prosimy jednak o nie zwlekanie z podjęciem decyzji, ponieważ obecnie dysponujemy ograniczoną ilością miejsc, a o przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność złożonych dokumentów.

W razie zainteresowania, zachęcamy Państwa do kontaktu z sekretariatem Liceum ROE:

Wagonowa 12, Wrocław
tel. 515 708 711, 515 712 990,
e-mail: liceum@roe.pl