INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO LICEUM ROE

Uprzejmie informujemy, że  21 lipca 2022 r. zakończył się pierwszy etap rekrutacji do Liceum ROE.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie wysłana  22 lipca 2022 r. do wszystkich Kandydatów, pocztą e-mail. Będzie również dostępna w sekretariacie szkoły.

W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem :

tel. 515 708 711
tel. 515 712 990
e-mail: liceum@roe.pl

Informacja dot. rekrutacji uzupełniającej do Liceum ROE zostanie opublikowana 25 lipca 2022 r.