Integracja zespołu

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
1.    tworzenie klimatu wzmacniającego efekt pracy zespołowej,
2.    zwiększanie wzajemnego zaufania,
3.    usprawnienie pracy istniejącego zespołu,
4.    rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zespole,
5.    zwiększenie grupowej skuteczności w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

 

Program:
1. Zespół i jego integracja:
?    otwartość, zaangażowanie,
?    indywidualność w zespole,
?    poznanie się nie tylko formalne,
?    atuty różnic osobowościowych,
?    tolerancja na inne poglądy i postawy.
2. Grupowe działanie w różnych sytuacjach:
?    kreatywne myślenie,
?    planowanie,
?    podejmowanie decyzji,
?    efektywność realizacji zadań.
3. Otwartość komunikacji drogą do integracji.
4. Wypracowywanie klimatu wzajemnego wsparcia.

 

Metody:
Zajęcia obejmują mini wykłady oraz trening  oparty na technikach pracy z grupą: ćwiczenia, dyskusja moderowana, kwestionariusze, analiza przypadku, symulacje, gry, warsztat.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi trener i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem umiejętności osobistych. Psycholog, certyfikowany coach ICC oraz doradca zawodowy. Ponadto absolwentka Zarządzani Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doktorantka studiów Ekonomiczno ? Społecznych w SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w pionie ZZL w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz prowadząc własną firmę. Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty i wykłady kierowane dla klientów z różnych branż, zróżnicowanych grup zawodowych na różnych poziomach kompetencji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.