Jak efektywnie realizować swoje kompetencje społeczne w pracy nauczyciela?

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Nabywanie umiejętności społecznych w zakresie kompetencji nauczyciela.

 

Program: 

2.      Pojęcie i zastosowanie kompetencji społecznych.

3.      Samoocena, samoakceptacja ? czynniki wpływające w istotny sposób na ujawnianie kompetencji społecznych.

4.      Autoprezentacja ? efektywne prezentowanie ?ja społecznego?.

5.      Komunikacja (komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, bariery komunikacji, czynniki efektywnej komunikacji).

6.      Asertywność.

7.      Konstruktywna krytyka.

8.      Zagadnienia konfliktu (diagnozowanie sporów, strategie radzenia sobie z konfliktami, typy reakcji).

9.      Style kierowania zespołem uczniowskim.

10.  Efektywność zespołu uczniowskiego (bariery efektywności zespołu, metody stymulowania efektywności pracy zespołowej, zespoły efektywne).

11.  Integracja emocjonalna.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży,
z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.