Jak kształtować umiejętności językowe uczniów na wszystkich przedmiotach?

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele: 

1.      Zwiększenie odpowiedzialności  nauczycieli wszystkich przedmiotów  nauczania za kulturę i czystość języka polskiego.

2.      Uczestnik szkolenia:

?        pozna  metody  pracy na  kształcenie sprawności językowej na swoim przedmiocie,

?        oceni kiermasz pomysłów sprawdzonych  na szkolne potyczki słowne,

?        zainspiruje uczniów do kreatywnego wykorzystywania bogactwa języka ojczystego w walce z zapożyczeniami i zwrotami obcojęzycznymi.

 

Program:

1.      Krótki raport o stanie języka polskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.      Dlaczego umiejętności językowe są tak ważne i potrzebne uczniowi we współczesnym świecie?

3.      Jakimi sposobami  można osiągnąć biegłość w posługiwaniu się językiem ojczystym?

4.      Ćwiczenia językowe i zabawy słowem na różnych  przedmiotach.

 

Metody:

Gry dydaktyczne, zabawy słowem, praca w grupach.

 

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.