Jak motywować nauczyciela? Prowadzenie rozmów oceniających

1.Ocena pracownika ? definicja, znaczenie oceny w organizacji.

 

2.Funkcje oceny pracowniczej

 •  informacyjną (zwaną też f. ewaluacyjną)
 • motywacyjną
 • decyzyjną
 • rozwojową
 • edukacyjną

3. Forma oceny pracownika

 •  skale behawioralne
 • oceny opisowe
 • rejestracja wydarzeń krytycznych (pozytywnych lub negatywnych)
 • rankingi pracownicze
 • rozmowy oceniające

4. Warunki efektywności oceny pracownika

 •  Przygotowanie
 • Przyzwyczajenie pracowni8ka
 • Analiza dokumentów
 • Wybór miejsca
 • Konkretne informacje ? dobre i złe
 • Zachęta

5. Ocena pracownika ? najczęściej popełniane błędy

 •  Błędy spostrzegania i interpretowania sytuacji
 • Błędy formalne

6. Ocena pracownika – rozmowa

Etapy:

 •  Samoocena podwładnego
 • Ocena  – rozliczenie z wykonania powierzonych zadań
 • Wyznaczenie celów na nowy okres
 • Trening i wzmocnienie motywacji

7.Ocena pracownika ? zasady udzielania informacji zwrotnej