Jak organizować ewaluację wewnętrzną w szkole? Wymagania szkolne a państwowe

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty.

 

Cele:

1. Utrwalanie przekonania, że planowanie efektywności pracy szkoły jest podstawowym zadaniem rady pedagogicznej.

2. Uwidocznienie konieczności planowania pracy każdej placówki oświatowej w oparciu o jednolite wymagania państwowe i uzgodnione wewnątrzszkolne.

3. Umiejętności organizacyjne każdego nauczyciela i zdolność do refleksyjnego spojrzenia na proces uczenia się i nauczania koniecznością i wyzwaniem dzisiejszej szkoły, każdego nauczyciela w celu pozyskiwania istotnych informacji dla organizowania uczenia się uczniów w szkole.

 

Program:

1. Strategie działania szkoły w oparciu o standardy i wymagania państwa.

2. Wypracowanie własnych wskaźników i kryteriów w odniesieniu do tych wymagań, koniecznym zadaniem szkoły w celu zaplanowania działań nauczyciela i ucznia. Zorganizowanie tej współprac w szkole.

3. Planowanie nauczycielskie w oparciu o wymagania państwowe, w tym wymagania egzaminacyjne i podstawę programową.

 

Metody:

Warsztaty, case studies, mini wykład.

 

Prowadzący:

Barbara Solarek ? trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia po zgłoszeniu się min. 6 uczestników. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w trybie ciągłym.
 

Szkolenie obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe z ciastkami, serwis kanapkowy oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Koszt: do ustalenia.