Jak osiągnąć sukces czyli jak podnieść jakość pracy szkoły?

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne -SP, Gimnazjum

 

Cele:
Uczestnik
1.będzie świadomie planował ewaluację wewnętrzną i wykorzystywał jej efekty
2.będzie wiedział jak wykorzystać  analizę SWOT w tworzeniu planu pracy sprzyjającego podniesieniu efektów kształcenia
3.będzie potrafił analizować wyniki egzaminu i wykorzystywać wnioski płynące z tych analiz
4.będzie miał świadomość roli zespołów w radzie i ich wpływ na jakość pracy szkoły

 

Program:

1.Po co nam ewaluacja wewnętrzna?
2.Analiza SWOT- czy tylko narzędzie?
3.Wyniki egzaminu i co dalej?
4.W zespole siła! Rola pracy zespołowej w szkole.

 

Metody:

Wykład interaktywny, dyskusja, ćwiczenia w grupach,

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Dyrektor Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu w latach 1999-2012. Edukator Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.   Ekspert /specjalista  w projekcie ?Nowe formy wspomaganie szkół SORE?. Członek Kapituły i Rady Programowej przyznającej Certyfikat programu ?Od inspiracji do kreacji? w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. Członek komisji konkursowej na edukacyjny projekt badawczy w ramach  I i II  Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.