Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? – motywacja ucznia.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum.

 

Cele:
Uczestnik szkolenia pozna:
1.jakie elementy towarzyszące tradycyjnej edukacji nie wpływają na motywację, a jakie zmiany w podejściu do edukacji mogą je zwiększyć,
2.możliwości zbadania inteligencji wielorakich, dominującej półkuli i kanałów komunikacji
3.strategie efektywnego nauczania pomagające w odpowiedni sposób zbudować motywację do nauki i uczynić procesy nauczania i uczenia się przyjemnymi i bardziej efektywnymi.

 

Program:

1.Wprowadzenie do tematu ? w jakich warunkach uczniowie nie wykazują motywacji, a kiedy nie można ich oderwać od czynności?
2.Wnioski z badań na rzecz uczenia się dr Jillian Rodd.
3.Poznanie i przećwiczenie możliwości własnych i uczniów ? testy na inteligencje wielorakie, dominującą półkulę i kanały komunikacji WAK.
4.M ? jak motywacja w edukacji, model efektywnego uczenia się, cechy edukacji biernej i aktywnej, model uczenia się.
5.Strategie efektywnego nauczania, wyniki badań Instytutu Gallupa. Odniesienie do praktyki szkolnej.


Metody:

Wykład aktywizujący słuchaczy dyskusją kierowaną, ćwiczeniami, metoda twórczej dyskusji.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: Nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, autorka i współautorka wielu programów wspierających rozwój ucznia w szkole, trener, edukator, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.