Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń?

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum.

 

Cele:
Uczestnik szkolenia pozna:
1.co powinno być priorytetem w działaniach edukacyjnych.
2.wyniki badań  Johna Hattiego ? co wpływa na osiągnięcia uczniów?
3.taksonomię B. Blooma, zasady widocznego nauczania
4.zasady planowania dobrej lekcji angażującej uczniów w kształcenie umiejętności, zastosowanie technik Merrill Harmin
5.zaplanuje swoje działania celem zwiększenia odpowiedzialności ucznia za swój rozwój.

 

Program:

1.Wprowadzenie do tematu ? jądro i rdzeń nauczania.
2.Widoczne nauczanie i uczenie się ? wyniki badań Johna Hattiego.
3.Taksonomia B. Blooma w planowaniu działań edukacyjnych.
4.Co tzn. dobra lekcja? ? taka, w której każdy uczeń uczy się efektywnie.
5.Wspomaganie uczniów, by stali się ?właścicielami? procesu własnego uczenia się.

 

Metody:

Wykład aktywizujący słuchaczy dyskusją kierowaną, ćwiczeniami, world cafe.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, autorka i współautorka wielu programów wspierających rozwój ucznia w szkole, trener, edukator, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.