Jak pracować nad dyscypliną w klasie? Kształtowanie umiejętności prospołecznych uczniów

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele  wszystkich typów szkół.

 

Cele:

1.        Nauczyciel po szkoleniu:

  • rozumie istotę dyscypliny szkolnej,
  • rozpoznaje zachowania uczniów naruszające dyscyplinę,
  • zna postacie dyscypliny szkolnej,
  • potrafi ustalić cel niewłaściwych zachowań uczniów.

 

Program:

1.        Dyscyplina ? co to znaczy?

2.        Zachowania uczniów, które stanowią problem dla nauczycieli:

3.        Przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów w klasie:

4.        Charakterystyka niezaspokojonych  potrzeby uczniów wpływających na zachowania, które naruszają dyscyplinę w klasie.

5.        Postacie dyscypliny.

6.        Jak ustalić cel niewłaściwego zachowania ucznia?

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.