Jak przeciwdziałać skutkom stresu i wypaleniu zawodowemu?

Zajęcia, które ułatwiają wykonywania zadań zawodowych, podnoszą poziom satysfakcji i kompetencji w relacjach interpersonalnych.

 

 

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

 

Cele:

1. Wzmacnianie umiejętności i potencjału osobowościowego w zakresie radzenia sobie ze stresem.

2. Wzmacnianie umiejętności i potencjału osobowościowego w zakresie obrony przed wypaleniem zawodowym.

 

Program:

1. Doświadczanie zdarzeń   silnie obniżających odporność na stres.

2. Objawy  i skutki stresu.

3. Diagnoza podatności na skutki stresu.

4. Błędne koło frustracji ? mechanizm pogrążania się w złości.

5. Ryzyko i skutki błędnych interpretacji faktów.

6. Obrona przed skutkami stresu: zmiana nawyków żywieniowych, zmiana stylu życia, techniki relaksacyjne, zmiana stylu myślenia o sukcesach i porażkach, poczucie wpływu na zdarzenia, poczucie koherencji.

7. Kontrola nad silnymi przykrymi emocjami (lęk, złość).

8. Zagrożenie wypaleniem zawodowym.

9. Wypalenie zawodowe jako proces.

10. Objawy wypalenia zawodowego.

11. Przeciwdziałanie:

?        umiejętność niekonfliktowego porozumiewania się z innymi,

?        umiejętność obrony swoich praw,

?        umiejętność współpracy,

?        wsparcie ze strony współpracowników i przełożonych.

 

 

Metody:

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, symulacja.

 

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, psycholog, trener, dyrektor szkół z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat prowadzi treningi i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych (asertywności, komunikacji, negocjacji, obsługi klienta) oraz przeciwdziałania przemocy i skutkom stresu.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.