Jak przeprowadzić skuteczną ewaluację wewnętrzną w szkole?

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

 

Cele:

Uczestnicy dowiedzą się, co to jest ewaluacja, jak ją zaplanować i skutecznie przeprowadzić w szkole oraz w jaki sposób wykorzystać wyniki ewaluacji do planowania działań podnoszących jakość pracy placówki. Efektem szkolenia będzie zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania projektu ewaluacyjnego oraz dokonania zmian w placówce mających na celu jej rozwój.

 

Program:

1.      Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

2.      Ewaluacja, jako forma nadzoru pedagogicznego (zadania dyrektora, nauczycieli).

3.      Wymagania państwa w zakresie ewaluacji.

4.      Proces ewaluacji ? etapy.

5.      Realizacja ewaluacji ? zasady, standardy, wybrane metody ewaluacji.

6.      Podsumowanie ewaluacji ? raport.

7.      Propozycja opracowania szkolnego systemu ewaluacji wewnętrznej.

 

Metody:

Wykład interaktywny, forma warsztatowa z zastosowaniem metod aktywizujących, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja.

 

 

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, wieloletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego z listy MEN. Ukończyła studia z zakresu doradztwa zawodowego, informatyki i menadżerskiego zarządzania szkołą.  Absolwentka TERM-u, APLO, szkolenia dla trenerów programu ?ekspert? w Warszawie. Jako trener programu prowadziła szkolenia dla pracowników oświaty. Przeprowadziła liczne szkolenia dla nauczycieli. Autorka publikacji w obszarze edukacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.