Jak przygotować placówkę do zapowiedzianej ewaluacji zewnętrznej?

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogicznej.

 

Cele: 

Nauczyciel po szkoleniu:

1.      Zna procedurę ewaluacji zewnętrznej.

2.      Potrafi interpretować narzędzia badawcze wykorzystywane w ewaluacji zewnętrznej.

3.      Potrafi wykorzystać wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej do planowania pracy własnej i pracy placówki.

 

Program: 

1.      Procedura ewaluacji zewnętrznej.

2.      Czynności dyrektora po zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej.

3.      Zakres badań prowadzonych w czasie ewaluacji zewnętrznej.

4.      Przygotowanie placówki do zapowiedzianej ewaluacji zewnętrznej.

5.      Analiza narzędzi badawczych ? na co należy zwrócić szczególną uwagę?

6.      Wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej ? jak interpretować raport i w jaki sposób wykorzystać go do planowania pracy szkoły?

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, analiza wymagań w rozporządzeniu MEN oraz kryteria potwierdzające ich spełnianie.

 

Prowadzący: 

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.