Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów w szkole?

Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów w szkole?

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni.

 

 

Cele:

Prezentacja praktycznych sposobów w zakresie umiejętności nawiązywania emocjonalnego kontaktu z dzieckiem i budowania z nim relacji wychowawczej, umiejętności radzenia sobie

z trudnymi zachowaniami, umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i budowania autorytetu nauczyciela,  efektywnej komunikacji oraz wyrażania emocji i uczuć, wypracowanie systemu zasad postępowania.

 

 

Program:

1. Rodzaje zachowań – zachowania drażniące, niepożądane i zaburzenia.

2. Analiza trudnych zachowań – definicja zachowania, obserwacja zachowania, prawo efektu.

3.Jak reagować na niepożądane i pożądane zachowania – schemat postępowania.

4.Metody behawioralne:

   chwalenie – konstruowanie pochwały

   polecenia – 6 etapów skutecznego wydawania poleceń, technika dwuminutowa

   wyliczanie – metoda 1-2-3

   zasady – zasada Premacka

   przywileje i nagrody

   konsekwencje i kary

5.Szkolne gry uczniów – jak nie dać się ograć.

    Gra – Uczeń dokucza nauczycielom

    Skutek – Nauczyciele krzyczą

6. Zajęcia warsztatowe – opracowanie systemu zasad szkolnych i klasowych według schematu

     przywilej – zasada – konsekwencja,

 

Metody:

Ćwiczenie w grupach, rozmowy w parach, dyskusja, techniki twórcze, mapy myśli, symulacje, sesja plakatowa, zdania podsumowujące.

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.