Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie? Edukacja seksualna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza, nauczyciele, pedagodzy szkół gimnazjalnych i szkół średnich o różnych profilach.

 

Cele:

1.      Omówienie najczęściej zadawanych przez młodzież pytań na temat dojrzewania
oraz seksualności (źródła pytań – własna praktyka nauczycielska, telefon zaufania, pytania zadawane za pośrednictwem czasopism młodzieżowych współpracujących z prowadzącą szkolenie).

2.      Obalenie najpopularniejszych mitów dotyczących seksu, funkcjonujących wśród młodzieży.

3.      Dostarczenie wiedzy i kompetencji potrzebnych do merytorycznego udzielania informacji uczniom z zakresu ich seksualności, przez osoby uczestniczące w szkoleniu.

4.      Przekazanie ciekawych pomysłów na prowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie (WDŻ).

5.      Omówienie tzw. sytuacji trudnych w pracy nauczyciela WDŻ.

 

Program:

1.        Podstawowe informacje na temat rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży (pojęcie normy oraz odchylanie od normy w tym zakresie).

2.        Zagrożenia w obrębie rozwoju psychoseksualnego młodzieży (seksualizacja, korzystanie z pornografii, brak asertywności w kontekście wymuszania zachowań seksualnych, brak wiedzy na temat własnej anatomii i fizjologii, powielanie niebezpiecznych mitów dotyczących seksu i seksualności).

3.        Specyfika pracy z grupą oraz indywidualnie w zakresie edukacji seksualnej.

4.        Specyfika pracy z rodzicami.

5.        Opracowanie ćwiczeń warsztatowych skierowanych do młodzieży uczestniczącej w zajęciach WDŻ.

6.        Sytuacje trudne w pracy nauczyciela WDŻ.

 

Metody:
Wykład, prezentacja multimedialna, case study, dyskusja, ćwiczenia.

 

Prowadzący:
Pedagog specjalny, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz trenerka umiejętności psychospołecznych. Od 2004 roku pracuje z młodzieżą,
a od 2009 szkoli nauczycieli oraz pedagogów, a także pracowników służby więziennej, warsztatów terapii zajęciowej oraz pracowników korporacji. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Jest współautorką publikacji ?Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców  i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych?, wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013 r.  oraz autorką scenariuszy lekcji WDŻ publikowanych w magazynie nauczyciela ?Mentor?.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.