Jak rozmawiać z uczniem, klasą, rodzicem lub przełożonym? Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej

Jak rozmawiać z uczniem, klasą, rodzicem lub przełożonym? Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do pracowników szkół wszystkich typów publicznych i prywatnych. W szczególności trening przeznaczony jest dla dyrekcji, nauczycieli i wychowawców oraz całych Rad Pedagogicznych.

 

Cel:
Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi, która:
•    zapobiega sytuacjom konfliktowym,
•    wzmacnia postawy kooperacyjne,
•    wzmacnia efektywność wychowawczą,
•    wspiera działania dyscyplinujące.

 

Program:
1. Komunikacja niewerbalna:
•  Rozpoznawanie znaczenia komunikatów niewerbalnych sygnalizujących nastawienia: obronne agresywne, kooperacyjne oraz lęk, pewność siebie,  akceptację, irytację,
•    Słuchanie bierne warunkiem rozumienia – ćwiczenia.
2. Komunikacja werbalna:
•    ćwiczenia prawidłowej wymowy,
•    ćwiczenie w zamianie komunikatów oceniających na opisujące,
•    ćwiczenie komunikatu „JA”,
•    praktyczne zastosowanie poznanych reguł organizujących wypowiedź oraz reguł interpersonalnych,
•    przyczyny trudności w komunikacji,
•    wypowiadanie ocen, opinii, wniosków lub zaleceń.

 

Metody:
Wykład, ćwiczenia, elementy treningu, studium przypadku.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, psycholog, trener, dyrektor szkół z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat prowadzi treningi i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych (asertywności, komunikacji, negocjacji, obsługi klienta) oraz przeciwdziałania przemocy i skutkom stresu.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.