Jak rozpoznać relacje w zespole uczniów sprawiających trudności wychowawcze i wykorzystać w działaniach naprawczych

Jak rozpoznać relacje w zespole uczniów sprawiających trudności wychowawcze i wykorzystać w działaniach naprawczych

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkolni, szkoły podstawowej, gimnazjum.

 

Cele:

·         zapoznanie z metodami diagnozy socjometrycznej,

·         zapoznanie z metodami diagnozy miejca niepiszącego/ młodszego ucznia w zespole,

·         jak zaplanować i przeprowadzić badanie socjometryczne.

 

Program:

1.        Wprowadzenie  do zagadnienia socjometrii:

·         podział metod socjometrycznych,

·         ograniczenia badania socjometrycznego,

·         zasadność przeprowadzenia badania – kiedy i w jakim celu stosować socjometrię.

2.        Metody socjometryczne – omówienie:

·         metody socjometryczne (metoda Moreno, metoda H.Hartshorne, M.A.May, F.K.Shuttleworth, metoda Korczka),

·         metody dla uczniów młodszych, którzy nie piszą  (metoda projekcyjnej mandali klasowej, metoda drzewa),

·         metoda samooceny socjometrycznej,

·         jak wybrać metodę najlepszą dla danego zespołu.

3.        Planowanie badania socjometrycznego – praktyczne zastosowanie socjometrii:

·         cel badania socjometrycznego w konkretnym zespole i wybór narzędzia,

·         stoworzenie ankiet dla zespołu –analiza przypadku –  prezentacja przykładowych ankiet, tworzenie ankiet własnych,

·         analiza badania socjometrycznego – struktura socjometryczna zespołu –analiza przypadku – prezentacja przykładowych tabel i omówienie wyników badań.

4.        Jak wykorzystać badanie socjometryczne w dalszej pracy z zespołem uczniowskim

·      planowanie działań naprawczych w zespole,

·      planowanie oddziaływań indywidualnych.

5.        Podsumowanie – dyskusja , pytania, omawianie problemów.

 

Metody:

Wykład, wykład aktywizujący,  burza mózgów, sesja kreatywna, prezentacja, prezentacja zdjęć.

 

Prowadzący:

jest czynnym psychologiem z kilkunastoletnim stażem pracy z nauczycielami oraz z  dziećmi, pracowała jako psycholog szkolny w szkole z zespołami integracyjnymi, obecnie prowadzi zajecia i terapię psychologiczną dzieci w poradni psychologicznej, autorka publikacji dla dzieci przybliżających tematykę osób z niepełnosprawnością , dietetyk i psychodietety-  w obszarze jej  szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania na funkcjonowanie człowieka, wydała książkę „ Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych?”

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.