Jak rozpoznać relacje w zespole uczniów sprawiających trudności wychowawcze i wykorzystać w działaniach naprawczych

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkolni, szkoły podstawowej, gimnazjum.

 

Cele:

?         zapoznanie z metodami diagnozy socjometrycznej,

?         zapoznanie z metodami diagnozy miejca niepiszącego/ młodszego ucznia w zespole,

?         jak zaplanować i przeprowadzić badanie socjometryczne.

 

Program:

1.        Wprowadzenie  do zagadnienia socjometrii:

?         podział metod socjometrycznych,

?         ograniczenia badania socjometrycznego,

?         zasadność przeprowadzenia badania ? kiedy i w jakim celu stosować socjometrię.

2.        Metody socjometryczne ? omówienie:

?         metody socjometryczne (metoda Moreno, metoda H.Hartshorne, M.A.May, F.K.Shuttleworth, metoda Korczka),

?         metody dla uczniów młodszych, którzy nie piszą  (metoda projekcyjnej mandali klasowej, metoda drzewa),

?         metoda samooceny socjometrycznej,

?         jak wybrać metodę najlepszą dla danego zespołu.

3.        Planowanie badania socjometrycznego ? praktyczne zastosowanie socjometrii:

?         cel badania socjometrycznego w konkretnym zespole i wybór narzędzia,

?         stoworzenie ankiet dla zespołu ?analiza przypadku –  prezentacja przykładowych ankiet, tworzenie ankiet własnych,

?         analiza badania socjometrycznego ? struktura socjometryczna zespołu ?analiza przypadku – prezentacja przykładowych tabel i omówienie wyników badań.

4.        Jak wykorzystać badanie socjometryczne w dalszej pracy z zespołem uczniowskim

?      planowanie działań naprawczych w zespole,

?      planowanie oddziaływań indywidualnych.

5.        Podsumowanie ? dyskusja , pytania, omawianie problemów.

 

Metody:

Wykład, wykład aktywizujący,  burza mózgów, sesja kreatywna, prezentacja, prezentacja zdjęć.

 

Prowadzący:

jest czynnym psychologiem z kilkunastoletnim stażem pracy z nauczycielami oraz z  dziećmi, pracowała jako psycholog szkolny w szkole z zespołami integracyjnymi, obecnie prowadzi zajecia i terapię psychologiczną dzieci w poradni psychologicznej, autorka publikacji dla dzieci przybliżających tematykę osób z niepełnosprawnością , dietetyk i psychodietety-  w obszarze jej  szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania na funkcjonowanie człowieka, wydała książkę ? Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych??

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.