Jak szkoła i nauczyciel powinien dostosować się do nowej rzeczywistości XXI wieku? Pokolenie X i Y

Adresaci szkolenia

Rady Pedagogiczne.

 

Cele

1.      Ustalenie warunków, jakie powinna spełniać szkoła i nauczyciel, by sprzyjać nabywaniu przez uczniów umiejętności XXI wieku.

2.      Określanie cech pokolenia X i Y w celu nawiązywania właściwych relacji  z uczniami, zrozumienia ich zachowań i dostosowania metod pracy.

3.      Zachęcenie nauczycieli do wejścia w rolę trenera.

4.      Zrozumienie potrzeby edukacji przez całe życie.

 

 

Program

1.      Jaka jest współczesna rzeczywistość?

2.      Analiza siedmiu umiejętności XXI wieku na podstawie prezentacji dr Tony?ego Wagnera, pożądanych we współczesnym świecie i szkole.

3.      Co łączy, a co dzieli pokolenie X i Y?

4.      Trendy w edukacji XXI wieku ? nowa rola nauczyciela.

5.      ?Najpierw zarządzaj sobą, potem innymi?.

 

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, dyskusja, burza mózgów wykład interaktywny, prezentacja multimedialna.

 

Prowadzący

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, wieloletni dyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego z listy MEN. Ukończyła studia z zakresu doradztwa zawodowego, informatyki i menadżerskiego zarządzania szkołą.  Absolwentka TERM-u, APLO, szkolenia dla trenerów programu ?ekspert? w Warszawie. Jako trener programu prowadziła szkolenia dla pracowników oświaty. Przeprowadziła liczne szkolenia dla nauczycieli. Autorka publikacji w obszarze edukacji.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.