Jak uczyć skutecznie?

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, rady pedagogiczne

 

Cele:
Realizacja szkolenia sprawi, iż uczestnik:
1.Nabędzie wiedzę o funkcjonowaniu pamięci w oparciu o najnowsze badania
2.Dowie się jak wykorzystać wiedzę na temat funkcjonowania pamięci do podnoszenia efektywności nauczania
3.Potrafi zaplanować lekcję zgodnie z kognitywnym spojrzeniem na uczenie się

 

Program:

1.Pamięć i jej tajemnice
2.Przegląd wybranych ćwiczeń wspomagających proces uczenia się
3.Organizacja aktywności ucznia w poszczególnych etapach  lekcji
4.Od razu spróbuj to zrobić ? planowanie lekcji

 

Metody:

1.Mini wykład z wykorzystaniem prezentacji i filmu, przeplatany ćwiczeniami
2.Praca grupowa z wykorzystaniem technik aktywizujących
3.Dyskusja moderowana

 

Czas trwania szkolenia: 4 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
Nauczycielka dyplomowana matematyki, wicedyrektor gimnazjum. Ukończyła również studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji oraz z filozofii i etyki. Jest egzaminatorem OKE, ekspertem ds. awansu zawodowego, certyfikowanym edukatorem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych w różnych typach szkół. Współpracuje z instytucjami pozarządowymi pracującymi na rzecz edukacji realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli, w tym szkolenia e-learningowe. Jest autorką i współautorką materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.