Jak wspierać uczniów i samemu się uczyć ? Strategie uczenia się

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1. Ustalenie warunków edukacji sprzyjającej nabywaniu przez uczniów kompetencji uczenia się.

2. Przedstawienie i analiza różnych sposobów i technik uczenia się w kontekście koncepcji funkcjonowania człowieka i jego mózgu.

3. Badanie własnych i uczniowskich rodzajów inteligencji oraz preferowanych stylów uczenia się.

4. Ćwiczenie rozwijania kreatywności i inteligencji emocjonalnej.

 

Program: 

1. Wyzwania współczesnej edukacji ? mini wykład, dyskusja:

?        edukacja do uczenia się,

?        najnowsze odkrycia i wyniki badań nad funkcjonowaniem mózgu,

?        założenia organizacji uczących się, warunki uczenia się nauczycieli i zespołowego rozwiązywania problemów.

2. Techniki uczenia się:

?        rodzaje inteligencji i style myślenia,

?        techniki zapamiętywania,

?        przyspieszone uczenie się.

3. Kreatywne myślenie:

?        gimnastyka mózgu,

?        formułowanie pytań,

?        rejestr i analiza problemów,

?        opisanie sposobów rozwiązywania problemów.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, mini wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany, pedagog, edukator w zakresie efektywnego zarządzania i uczenia się w organizacji, budowania zespołów, doskonalenia komunikacji i budowania kultury organizacyjnej. Prowadzi szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora i wizytatora. Specjalizuje się w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły, roli zawodowej dyrektora i wizytatora oraz w zakresie rozwoju organizacyjnego szkoły. Posiada własne opracowania i raporty w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.