Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się i samemu się uczyć?

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Ustalenie warunków edukacji sprzyjającej nabywaniu przez uczniów kompetencji uczenia się.

2.      Przedstawienie i analiza różnych sposobów i technik uczenia się w kontekście koncepcji funkcjonowania człowieka i jego mózgu.

3.      Badanie własnych i uczniowskich rodzajów inteligencji oraz preferowanych stylów uczenia się.

4.      Ćwiczenie rozwijania kreatywności i inteligencji emocjonalnej.

 

Program: 

1.      Wyzwania współczesnej edukacji ? mini wykład, dyskusja

?        edukacja do uczenia się

?        najnowsze odkrycia i wyniki badań nad funkcjonowaniem mózgu

?        założenia organizacji uczących się, warunki uczenia się nauczycieli i zespołowego rozwiązywania problemów

2.      Diagnoza predyspozycji uczniów w procesie uczenia się – warsztat

?        rodzaje inteligencji i style myślenia

?        techniki zapamiętywania

?        przyspieszone uczenie się

3.      Motywacja do uczenia się – warsztat

?        efektywne metody uczenia się

?        rola nauczyciela w procesie uczenia się

?        ocenianie kształtujące

 

Metody:

Zajęcia warsztatowe.

 

 

Prowadzący: 

Edukator w zakresie efektywnego zarządzania i uczenia się w organizacji, budowania zespołów, doskonalenia komunikacji i budowania kultury organizacyjnej. Pedagog, nauczyciel dyplomowany, były nauczyciel konsultant w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego  wykorzystując swoje doświadczenia z pracy na stanowisku dyrektora i wizytatora. Specjalizuje się w ewaluacji pracy szkoły, roli zawodowej dyrektora i wizytatora oraz w zakresie rozwoju organizacyjnego szkoły. Posiada własne opracowania i raporty z badań jakości pracy szkoły. Prowadzi szkolenia i współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi w ramach organizowanych przez nie Studiów Podyplomowych z Organizacji i Zarządzania. Jest autorką i współautorką programów szkoleniowych realizowanych na zamówienie i wobec określonych potrzeb adresatów m.in. Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Kultury i Urzędów Pracy. Doskonaliła swoje kwalifikacje w Szkole Trenerów SIEĆ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i w Szkole Trenerów Elżbiety Sołtys. Jest członkiem  Kolegium Tutorów, które wdraża system tutoringu we wrocławskich gimnazjach.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.