Jak wychować w szkole miłośnika książek?

Adresaci szkolenia:

nauczyciele każdego etapu edukacji szkolnej

 

Cele:
Nauczyciel:
1.Analizuje wnioski z raport  z badania współczesnego stanu czytelnictwa dzieci i młodzieży.
2.Umie  wykorzystać  propozycje  modernizowania własnego warsztatu metodyczny do działań rozwijających kompetencje czytelnicze uczniów.
3. Wprowadza nowoczesne sposoby  czytania  książek  na swoje lekcje przedmiotowe.
4.Opracowuje i wdraża kolejne etapy projektu edukacyjnego pt: Myślę i tworzę bo czytam(tytuł roboczy).

 

Program:
1. Nowe formy czytelnictwa dzieci i młodzieży- zagrożenie czy rozwój?
2. Kampanie, akcje, festiwale , happeningi, spotkania, konkursy, wycieczki  – przykłady aktywnego kształcenia kultury czytelniczej dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze środowiskiem.
3. W szkole i w domu ? płaszczyzny współpracy na rzecz kształcenia kultury słowa pisanego.
4. Założenia do szkolnego projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży np.:  Myślę i tworzę bo czytam(tytuł roboczy).

 

 

Metody:

  • eksponujące: wykład interaktywny, prezentacja, film edukacyjny, audycja,
  • problemowe: dyskusja dydaktyczna(np. ?635?,metaplan , burza mózgów, dywanik pomysłów),
  • praktyczne: metoda projektu edukacyjnego.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

Prowadzący:
certyfikowany edukator MEN. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ?doradca metodyczny ,nauczyciel -konsultant, nauczyciel -bibliotekarz wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej, biblioteki szkolnej w zespole szkół zawodowych. Autor programów grantowych i projektów edukacyjnych, trener i ekspert w projektach UE realizowanych przez  MEN, CODN, ORE, MCDN i itp.