Jak wykorzystać metodę coachingową w pracy z uczniem?

Adresaci szkolenia: 

Dyrekcja szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Rady Pedagogiczne szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Cele:

1.      Zapoznanie się z zasadami coachingowego sposobu wspierania ucznia w rozwoju.

2.      Kształcenie umiejętności zadawania pytań w trakcie procesu coachingowego. 

3.      Poznanie narzędzi coachingowych przydatnych w pracy nad zmianą edukacyjno-rozwojową. 

4.      Przećwiczenie wybranych technik w praktycznej sytuacji rozmowy coachingowej.

 

Program:

1.        Cele coachingu i specyfika metody.

2.        Sztuka zadawania pytań w procesie coachingu:

?      pytania otwarte a pytania zamknięte,

?      dobór pytań w zależności od etapu coachingu,

?      odnoszenie pytań do kontekstu wypowiedzi ucznia.

3.        Które narzędzia coachingowe i w jaki sposób może wykorzystać uczeń  przy wsparciu nauczyciela-coacha w procesie coachingu?

4.      Etapy procesu coachingowego:

?      ustalenie obszaru zmian i w odniesieniu do niego sformułowanie celu edukacyjno-rozwojowego,

?      określenie zasobów pomocnych w osiągnięciu celu (?motywatory?) i czynników utrudniających,

?      skonkretyzowanie celu (wg modelu SMART) i zaplanowanie etapów realizacji zadań (krok po kroku).

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, mini wykład, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, symulacje rozmowy coachingowej, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowych Studiów Coachingu,  ukończyła też roczny program Innowacje i polityka edukacyjna
na Uniwersytecie Bostońskim jako stypendystka Fulbrighta. Obecnie prowadzi zajęcia z dydaktyki Wiedzy o społeczeństwie na wydziale Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Wieloletni doradca metodyczny i konsultant nauczycieli w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, trener ? praktyk z dwudziestoletnim stażem prowadzenia szkoleń głównie z zakresu doskonalenia kompetencji uczenia się, organizowania procesu kształcenia, a także komunikacji interpersonalnej. Współpracowała z wieloma instytucjami w kraju i za granicą,tworząc i z powodzeniem realizując programy wspierające innowacje procesu kształcenia, takie jak:  ?Pisanie scenariuszy przyszłości edukacji?,  ?Tutor w gimnazjum??Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji?. Współpracowała między innymi ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej , Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Program Comenius),  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Association for Teacher Education in Europe (ATEE).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.