Jak wykorzystać metodę coachingową w pracy z uczniem?

Jak wykorzystać metodę coachingową w pracy z uczniem?

Adresaci szkolenia: 

Dyrekcja szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Rady Pedagogiczne szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

Cele:

1.      Zapoznanie się z zasadami coachingowego sposobu wspierania ucznia w rozwoju.

2.      Kształcenie umiejętności zadawania pytań w trakcie procesu coachingowego. 

3.      Poznanie narzędzi coachingowych przydatnych w pracy nad zmianą edukacyjno-rozwojową. 

4.      Przećwiczenie wybranych technik w praktycznej sytuacji rozmowy coachingowej.

 

Program:

1. Cele coachingu i specyfika metody.

2. Sztuka zadawania pytań w procesie coachingu:

– pytania otwarte a pytania zamknięte,

– dobór pytań w zależności od etapu coachingu,

– odnoszenie pytań do kontekstu wypowiedzi ucznia.

3. Które narzędzia coachingowe i w jaki sposób może wykorzystać uczeń  przy wsparciu nauczyciela-coacha w procesie coachingu?

4.  Etapy procesu coachingowego:

– ustalenie obszaru zmian i w odniesieniu do niego sformułowanie celu edukacyjno-rozwojowego,

–  określenie zasobów pomocnych w osiągnięciu celu („motywatory”) i czynników utrudniających,

– skonkretyzowanie celu (wg modelu SMART) i zaplanowanie etapów realizacji zadań (krok po kroku).

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, mini wykład, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, symulacje rozmowy coachingowej, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowych Studiów Coachingu,  ukończyła też roczny program Innowacje i polityka edukacyjna na Uniwersytecie Bostońskim jako stypendystka Fulbrighta. Obecnie prowadzi zajęcia
z dydaktyki Wiedzy o społeczeństwie na wydziale Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Wieloletni doradca metodyczny i konsultant nauczycieli w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, trener – praktyk z dwudziestoletnim stażem prowadzenia szkoleń głównie z zakresu doskonalenia kompetencji uczenia się, organizowania procesu kształcenia, a także komunikacji interpersonalnej. Współpracowała z wieloma instytucjami w kraju
i za granicą,tworząc i z powodzeniem realizując programy wspierające innowacje procesu kształcenia, takie jak:  „Pisanie scenariuszy przyszłości edukacji”,  „Tutor w gimnazjum”Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. Współpracowała między innymi ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej , Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Program Comenius),  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Association for Teacher Education in Europe (ATEE).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.