Jak zachęcić dzieci do czytania?

Adresaci szkolenia:

nauczyciele szkół podstawowych

 

Cele:
1. Nauczyciele pogłębiają wiedzę o konwencjach czytelniczych.     
2. Nauczyciele poznają różne formy motywowania dzieci do czytania.      
3. Nauczyciele potrafią kształtować kompetencje czytelnicze uczniów.

 

Program:
1.Czytanie bawi ? czytanie ludyczne

  • https://www.youtube.com/watch?v=y9sqfepiFgM,
  • rola komiksów.

2.Czytanie uczy

  • książki dla dzieci zawierające zadania do rozwiązania,
  • wybrane baśnie.

3.Czytanie kompensacyjne

  • bajkoterapia,
  • z jakimi bohaterami literackimi utożsamiają się dzieci?

4.Książki na ekranie, filmy w tekstach. O czytelnictwie książek sfilmowanych i książek napisanych w oparciu o film.
5.O spotkaniach z autorami książek dla dzieci.
6.Znaczenie wypraw literackich, np. do Bajkowej Doliny Baryczy.

 

 

Metody:

wykład, praca w grupach, burza mózgów, film, prezentacja multimedialna

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

Prowadzący: 
Nauczyciel mianowany, polonista i bibliotekarz. Absolwent UWr (studia trzeciego stopnia) i UAM (studia podyplomowe).