Jak zachęcić młodzież do czytania?

Adresaci szkolenia:

nauczyciele gimnazjów i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Cele:
1. Nauczyciele pogłębiają wiedzę o konwencjach czytelniczych.     
2. Nauczyciele poznają różne formy motywowania młodzieży do czytania.      
3. Nauczyciele potrafią kształtować kompetencje czytelnicze uczniów.

 

Program:
1. Dlaczego warto czytać? Jakie korzyści z czytania mają młodzi ludzie?

  • erudycja i elokwencja jako wyznaczniki prestiżu społecznego.

2.  Czytanie jako proces intelektualny ? wsparcie rozwoju osobistego,

  • jak zachęcać do czytania ze zrozumieniem,
  • jak zachęcać do interpretacji tekstów i jak je interpretować,
  • czytanie linearne a konceptualne.

3.Gra miejska w oparciu o wybrany tekst.
4.Jakich bohaterów literackich cenią młodzi ludzie,

  • o popularności komputerowego Wiedźmina.

5.Bookcrosing w szkole.
6.Jak założyć szkolny klub dyskusyjny?

 

 

Metody:

wykład, praca w grupach, burza mózgów, film, prezentacja multimedialna

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: 
Nauczyciel mianowany, polonista i bibliotekarz. Absolwent UWr (studia trzeciego stopnia) i UAM (studia podyplomowe).