Jak zbudować system wewnętrznej ewaluacji w szkole, przedszkolu? Warsztaty w oparciu o wymagania państwowe

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty.

 

 

Cele:

1. Utrwalanie przekonania, że planowanie efektywności pracy szkoły jest podstawowym zadaniem rady pedagogicznej.

2. Uwidocznienie konieczności planowania pracy każdej placówki oświatowej w oparciu o jednolite wymagania państwowe i uzgodnione wewnątrzszkolne.

3. Nabycie umiejętności organizacyjnych i zdolności do refleksyjnego spojrzenia na proces uczenia się i nauczania, w kontekście pozyskiwania istotnych informacji dla organizowania uczenia się.

4. Wskazanie na konieczność wewnętrznej ewaluacji pracy każdego nauczyciela, wychowawcy w szkole,  samosprawdzanie skuteczności własnej.

 

 

Program:

1. Konieczność obudowy teoretycznej. Ewaluacja, wspomaganie i kontrola, jako szacunek do planowania  rozwoju placówki i starania o jej jakościowy wizerunek.

2. Ewaluacja jako proces zdobywania informacji w procesie badawczym ? praktycznym, w celu wykorzystania  wiedzą praktycznej tak zdobytej.

3. Ewaluacja a wizja zmian, koniecznych, celowych, sensownych, przydatnych.

4. Cele i zadania ewaluacji.

5. Podmioty zainteresowane autoewaluacją.

6. Powody, cele i motywy istotne przy planowaniu autoewalucji.

 

 

Metody:

Warsztaty, case studies, mini wykład.

 

Prowadzący:

Barbara Solarek? trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia po zgłoszeniu się min. 6 uczestników. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w trybie ciągłym.
 

Szkolenie obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe z ciastkami, serwis kanapkowy oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Koszt: do ustalenia.