Komunikacja interpersonalna

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
1. rozpoznanie własnego stylu komunikowania się i zdobycie wiedzy, jak plastycznie dostosowywać się do tego procesu,
2. dokonanie krytycznej analizy własnych zachowań w sferze komunikacji,
3. zrozumienie wpływu spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej na całość przekazu komunikacyjnego i zrozumienie wpływu procesu komunikacji na stosunki interpersonalne,
4. doskonalenie umiejętności sprawnego przekazywania i odbierania informacji.

 

Program:
1. Komunikacja interpersonalna ? ogólne zasady:
?    Proces komunikacji i jego etapy,
?    Techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się,
?    Autoanaliza własnego stylu komunikowania się.
2. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach    międzyludzkich:
?    Błędy w komunikacji,
?    Bariery komunikacyjne,
?    Kwadrat komunikacyjny wg Von Huna.
3. Rola spójności komunikatu:
?    Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
?    Wzmacnianie znaczenie słów poprzez właściwy dobór gestów,
?    Jak rozpoznać intencje nadawcy obserwując komunikaty niewerbalne.
4. Efektywne prowadzenie rozmów:
?    Kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu,
?    Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji,
?    Zasady efektywnego słuchania,
?    Czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi,
?    Sztuka zadawania pytań,
?    Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

 

Metody:
Zajęcia obejmują mini wykłady oraz trening  oparty na technikach pracy z grupą: ćwiczenia, dyskusja moderowana, kwestionariusze, analiza przypadku, symulacje, gry, warsztat.

 

Prowadzący:
Trener i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem umiejętności osobistych. Psycholog, certyfikowany coach ICC oraz doradca zawodowy. Ponadto absolwentka Zarządzani Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doktorantka studiów Ekonomiczno ? Społecznych w SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w pionie ZZL w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz prowadząc własną firmę. Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty i wykłady kierowane dla klientów z różnych branż, zróżnicowanych grup zawodowych na różnych poziomach kompetencji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.