Komunikacja interpersonalna.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum.

 

Cele:
Uczestnik szkolenia:
1.Pozna zasady komunikacji jednokierunkowej, dwukierunkowej.
2.Nabędzie umiejętność aktywnego słuchania, czyli umiejętności odbierania.
3.Pozna główne bariery komunikacyjne między nauczycielem a jego uczniami, rodzicem a nauczycielem.
4.Sformułowanie zasad efektywnego przekonywania.
5.Opis cech dobrego wystąpienia publicznego.

Program:
1.Wprowadzenie do tematu ? komunikacja werbalna i niewerbalna.
2.Kierowanie komunikacją ? kierowanie sobą.
3.Znaczenie dobrej komunikacji dla funkcjonowania szkoły.
4.Jak kierować skutecznym komunikowaniem się?
5.Jak efektywnie przekonywać?
6.Bariery komunikacyjne.
7.Komunikowanie uczuć ? agresja, uległość, asertywność.

Metody:

Wykład aktywizujący słuchaczy dyskusją kierowaną, ćwiczenia w parach, grupach, testy tematyczne.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący: Nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, autorka i współautorka wielu programów wspierających rozwój ucznia w szkole, trener, edukator, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.