Komunikacja interpersonalna w szkole

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.  Zdobycie wiedzy na temat podstaw prawidłowej komunikacji

2.  Analiza własnych postaw w relacjach z innymi ludźmi

3.  Znajomość zasad funkcjonowania w grupie i budowania zespołu ukierunkowanego na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki oświatowej

 

Program: 

1. Komunikacja interpersonalna w szkole:

?        edukacja do uczenia się,

?        komunikacja werbalna i niewerbalna,

?        rola pierwszego wrażenia,

?        rodzaje sygnałów płynących z mowy ciała,

?        techniki aktywnego słuchania,

?        zachowania sugerujące słabość i zachowania podkreślające autorytet,

?        jak udzielać informacji zwrotnych.

2. Trudni uczniowie, rodzice, współpracownicy:

?        rodzaje i przyczyny trudnych sytuacji,

?        najczęściej występujące typy ?trudnych osób?,

?        kontakt z osobami okazującymi negatywne emocje,

?        czym jest asertywność,

?        podstawy treningu asertywności,

?        prawa związane z asertywnością,

?        umiejętność autorozmowy,

?        podstawowe techniki asertywności,

?        sposoby radzenia sobie z krytyką,

?        sztuka opanowania gniewu i złości.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, wykład interaktywny, samoocena indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Psycholog, trener, wykładowca w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej, m.in. z zakresu komunikacji społecznej, obsługi klienta, autoprezentacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, prowadzenia zebrań oraz polityki informacyjnej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.