Komunikacja interpersonalna w szkole

Komunikacja interpersonalna w szkole

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.  Zdobycie wiedzy na temat podstaw prawidłowej komunikacji

2.  Analiza własnych postaw w relacjach z innymi ludźmi

3.  Znajomość zasad funkcjonowania w grupie i budowania zespołu ukierunkowanego na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki oświatowej

 

Program: 

1. Komunikacja interpersonalna w szkole:

·        edukacja do uczenia się,

·        komunikacja werbalna i niewerbalna,

·        rola pierwszego wrażenia,

·        rodzaje sygnałów płynących z mowy ciała,

·        techniki aktywnego słuchania,

·        zachowania sugerujące słabość i zachowania podkreślające autorytet,

·        jak udzielać informacji zwrotnych.

2. Trudni uczniowie, rodzice, współpracownicy:

·        rodzaje i przyczyny trudnych sytuacji,

·        najczęściej występujące typy „trudnych osób”,

·        kontakt z osobami okazującymi negatywne emocje,

·        czym jest asertywność,

·        podstawy treningu asertywności,

·        prawa związane z asertywnością,

·        umiejętność autorozmowy,

·        podstawowe techniki asertywności,

·        sposoby radzenia sobie z krytyką,

·        sztuka opanowania gniewu i złości.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, wykład interaktywny, samoocena indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Psycholog, trener, wykładowca w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej, m.in. z zakresu komunikacji społecznej, obsługi klienta, autoprezentacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, prowadzenia zebrań oraz polityki informacyjnej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.