Komunikacja interpersonalna wewnątrz szkoły. Szkolenie usprawniające komunikację w organizacji

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, pracownicy administracyjni szkoły.

 

Cele:

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jakie elementy składają się na komunikację wewnętrzną w szkole, a także jak przezwyciężać trudności z nią związane oraz jak zaplanować schemat idealnej komunikacji wewnętrznej. Będą także mieli okazję do ćwiczeń praktycznych. Efektem szkolenia będzie wiedza i umiejętności w zakresie komunikacji skutecznej w warunkach wewnątrzszkolnych, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie placówki, lepszą motywację nauczycieli do pracy oraz większe zadowolenie z wykonywanych zadań.

 

Program:

1.  Definicje i formy komunikowania w odniesieniu do szkoły, jako organizacji.

2.  Elementy procesu komunikowania się, warunki komunikacji skutecznej.

3.   Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej wewnątrz szkoły.

4.   Komunikowanie werbalne i niewerbalne ? charakterystyka, zastosowanie, bariery w komunikacji oraz sposoby ich przezwyciężania.

5.   Komunikowanie się w organizacji ? komunikacja pionowa i pozioma.

6.   Kultura organizacyjna a komunikacja w szkole.

7.   Narzędzia public relations wewnętrznego ? studia przypadków.

8.   Projektowanie idealnego systemu komunikacji wewnątrzszkolnej.

 

Metody:

Warsztat ? podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, twórczego uczenia się, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego) oraz indywidualna praca z prowadzącym.

 

Prowadzący:

Prowadzi zajęcia, szkoli, konsultuje – osoby, firmy i instytucje z zakresu m.in.: public relations, wystąpień publicznych, pisania tekstów promocyjnych, strategii komunikacji i promocji, dydaktyki w zakresie komunikacji społecznej. Specjalizuje się w tematyce promocji projektów oraz instytucji edukacyjnych i publicznych.

Z wykształcenia jest filologiem polskim (po specjalnościach: dydaktycznej i retorycznej) oraz PRowcem. Jest doktorem nauk humanistycznych, a od 2001 roku zajmuje się public relations w praktyce. Zawodową drogę rozpoczęła promując Bibliotekę Śląską (m.in. projekty z zakresu komunikacji, promocji i edukacji). Potem pracując dla założyciela największej grupy szkół wyższych w Polsce ? TEB Akademia, dbała o wizerunek Wyższej Szkoły Bankowej
w Chorzowie. Zajmowała się public relations i promocją (głównie usług edukacyjnych), organizowała także wiele projektów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

Występuje na cyklicznych konferencjach takich jak: PR Forum, Kongresie Profesjonalistów PR czy Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Publikuje m.in. w miesięczniku ?Dyrektor Szkoły?. Udziela się społecznie – jest członkinią zespołu ds. edukacji Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz  członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk (PSPR).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.