Komunikacja = Porozumienie

Komunikacja = Porozumienie

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

1. Abym lepiej i szybciej rozumiał innych.

2. Abym dokładniej przekazywał innym, to co chcę im zakomunikować.

3. Abym czerpał więcej satysfakcji z kontaktów z innymi.

4. Abym potrafił efektywniej porozumiewać się z innymi i kontrolował swoje reakcje emocjonalne.

5. Abym skutecznie radził sobie z atakiem i manipulacją w kontaktach z innymi.

 

Program:

1. Jak czerpać informacje z przekazu pozawerbalnego:

·        pierwszy kontakt, pierwsze wrażenie: lęk? agresja? życzliwość?

·        optymalny dystans interpersonalny,

·        mimika twarzy – 6 emocji podstawowych i ich pochodne,

·        gestykulacja – gesty kłamstwa, życzliwości, dominacji i lęku.

2. Przede wszystkim – słuchać:

·        autodiagnoza umiejętności słuchania,

·        sztuka słuchania biernego,

·        słuchanie aktywne – parafrazowanie i zadawanie pytań,

·        pytania aktywizujące rozmówcę,

·        prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej,

·        rozpoznawanie preferencji zmysłowej rozmówcy.

3. Język porozumienia:

·        rozpoznawanie 4 elementów w komunikacie,

·        mordercy porozumienia: oceny, porównania, osądy, ataki, żądania, uniki, obwinianie,

·        komunikat „OD JA”,

·        komunikat trójelementowy,

·        komunikat asertywny SŁO – w obronie swoich praw (bez agresji lub lęku),

·        identyfikowanie manipulacji.

 

Metody:

Warsztaty, ćwiczenia wykonywane są przez ochotników lub w grupach.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, psycholog, trener, dyrektor szkół z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat prowadzi treningi i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych (asertywności, komunikacji, negocjacji, obsługi klienta) oraz przeciwdziałania przemocy i skutkom stresu.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.