Komunikacja = Porozumienie

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

1. Abym lepiej i szybciej rozumiał innych.

2. Abym dokładniej przekazywał innym, to co chcę im zakomunikować.

3. Abym czerpał więcej satysfakcji z kontaktów z innymi.

4. Abym potrafił efektywniej porozumiewać się z innymi i kontrolował swoje reakcje emocjonalne.

5. Abym skutecznie radził sobie z atakiem i manipulacją w kontaktach z innymi.

 

Program:

1. Jak czerpać informacje z przekazu pozawerbalnego:

?        pierwszy kontakt, pierwsze wrażenie: lęk? agresja? życzliwość?

?        optymalny dystans interpersonalny,

?        mimika twarzy ? 6 emocji podstawowych i ich pochodne,

?        gestykulacja ? gesty kłamstwa, życzliwości, dominacji i lęku.

2. Przede wszystkim ? słuchać:

?        autodiagnoza umiejętności słuchania,

?        sztuka słuchania biernego,

?        słuchanie aktywne ? parafrazowanie i zadawanie pytań,

?        pytania aktywizujące rozmówcę,

?        prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej,

?        rozpoznawanie preferencji zmysłowej rozmówcy.

3. Język porozumienia:

?        rozpoznawanie 4 elementów w komunikacie,

?        mordercy porozumienia: oceny, porównania, osądy, ataki, żądania, uniki, obwinianie,

?        komunikat ?OD JA?,

?        komunikat trójelementowy,

?        komunikat asertywny SŁO ? w obronie swoich praw (bez agresji lub lęku),

?        identyfikowanie manipulacji.

 

Metody:

Warsztaty, ćwiczenia wykonywane są przez ochotników lub w grupach.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, psycholog, trener, dyrektor szkół z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat prowadzi treningi i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych (asertywności, komunikacji, negocjacji, obsługi klienta) oraz przeciwdziałania przemocy i skutkom stresu.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.