Komunikacja społeczna w organizacji. Szkolenie z usprawniające komunikację w organizacji

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

1.      Wyposażenie uczestników w umiejętności sprawnego komunikowania, które decydują o efektywnej współpracy w zespole i grupie pracowników organizacji wykonujących zadania wymagające koordynacji.

2.      Poznanie technik sprawnej komunikacji, możliwych błędów w komunikowaniu i sposoby im zapobiegania.

3.      Rozwijanie wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania współpracy w zespole. 

4.      Pobudzenie ?ducha zespołu? oraz dostarczenie narzędzi pomagających w rozwijaniu współpracy, komunikacji i pokonywaniu ewentualnych trudności w pracy zespołowej.

 

Program:

1.      Komunikacja i współpraca  w  zespole.

2.      Komunikowanie się w zespole zadaniowym – komunikacja wewnątrz grupy z perspektywy ról zadaniowych.

3.      Informacja zwrotna jako ważne narzędzie komunikacji interpersonalnej.

4.      Język korzyści w przekazywaniu informacji i jego wpływ na zaangażowanie współpracowników  w podejmowaniu celów i zadań.

5.      Rola dyrektora w organizacji.

6.      Dyrektor w roli zarządzającego systemem komunikacji w organizacji ? wybrane elementy.

7.      Komunikacja, jako narzędzie współpracy.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.