Komunikacja społeczna w przedszkolu

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

1.  Wyposażenie uczestników w umiejętności sprawnego komunikowania, które decydują o efektywnej współpracy w zespole i grupie pracowników organizacji wykonujących zadania wymagające koordynacji.

2. Poznanie technik sprawnej komunikacji, możliwych błędów w komunikowaniu i sposoby im zapobiegania.

3. Rozwijanie wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania współpracy w zespole. 

4. Pobudzenie ?ducha zespołu? oraz dostarczenie narzędzi pomagających w rozwijaniu współpracy, komunikacji i pokonywaniu ewentualnych trudności w pracy zespołowej.

 

Program:

1. Komunikacja i współpraca  w  zespole.

2. Komunikowanie się w zespole zadaniowym – komunikacja wewnątrz grupy z perspektywy ról zadaniowych.

3. Informacja zwrotna jako ważne narzędzie komunikacji interpersonalnej.

4. Język korzyści w przekazywaniu informacji i jego wpływ na zaangażowanie współpracowników  w podejmowaniu celów i zadań.

5. Rola dyrektora w organizacji.

6. Dyrektor w roli zarządzającego systemem komunikacji w organizacji ? wybrane elementy.

7. Komunikacja, jako narzędzie współpracy.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.