Koncepcja pracy szkoły.

Adresaci szkolenia:

Zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy towrzący koncepcję, społeczność szkolna, inne placówki oświatowe.

 

Cele:
wypracowanie spójnej, uwzględniającej aktualne potrzeby koncepcji pracy szkoły/placówki opartej na dyskusji angażującej całą społeczność szkolną/pracowników.

Cele szczegółowe:
1) opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących zbudowaniu koncepcji pracy,
2) określenie pożądanych kierunków rozwoj,
3) wypracowanie koncepcji pracy,
4) opracowanie narzędzi i procedury okresowej analizy i modyfikowania koncepcji pracy,
5) wypracowanie sposobów informowania o koncepcji pracy liceum oraz wprowadzanych zmianach,
6) stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły.

 

Program:

Analiza stanu obecnego.
Misja i wizja.
Plan i harmonogram działań.
Kierunki i obszary rozwoju.
Działania.
Budowanie elementów koncepcji.

 

Metody:

aktywizujące, praca zespołowa

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

trener z przygotowaniem pedagogicznym , moderator, doradca NGO i koordynator projektów. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów ?Sieć? Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu. Certyfikowanym Trenerem Szkoły Młodych Trenerów IES. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika spec. psychologia edukacji z coachingiem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadzę warsztaty z szeroko pojętego rozwoju organizacji, rozwoju zawodowego i osobistego, a także grupowe i indywidualne treningi umiejętności społecznych i rozwoju osobistego oraz grupy wsparcia. Mam za sobą profesjonalne przygotowanie merytoryczne uprawniające mnie do prowadzenia grupowych warsztatów tematycznych z zakresu psychoedukacjij i treningu psychologicznego. Wziąż je doskonalę. Wierzę w moc pozytywnego słowa i wewnętrzną motywację. Praca z ludzi to moja pasja, jestem w niej nastawiona na naukę metodami aktywnymi. Najbardziej cenię sobie zaangażowanie i nastawienie na efektywność.